12/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Quy hoạch bảo tồn di tích chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận dược Công văn số 338/DTTĐ-QLDA ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đề nghị có ý kiến về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh, kèm theo hồ sơ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, quy mô quy hoạch tổng thể, các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, nguyên tắc và quan điểm quy hoạch bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích và các cơ cấu tổ chức không gian của Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh) tỷ lệ 1/2000. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Căn cứ lập Quy hoạch cần bổ sung quyết định phê duyệt phát triển du lịch của tỉnh (nếu có) và bỏ những văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Cần đánh giá kỹ hơn nữa về vấn đề khảo cổ để có cơ sở khẳng định Quy hoạch đề xuất lựa chọn vị trí xây dựng quảng trường trung tâm và khu vực rừng sú vẹt ven sông Bạch Đằng nối từ điểm di tích Bến đò cổ đến điểm di tích bãi cọc Đồng Má Ngựa (khu vực dự trữ khảo cổ) là cần thiết và phù hợp. Đồng thời, nội dung Quy hoạch cần thống nhất giữa thuyết minh và bản vẽ quy hoạch đưa toàn bộ bãi sú vẹt bảo tồn sinh cảnh và khu ruộng lúa (hạng mục số 9 và số 15, bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan) của bãi cọc Yên Giang, bãi cọc Đồng Vạn, Muối, bãi cọc Đồng Má Ngựa thành khu vực bảo vệ hai để bảo tồn khu vực có dấu hiệu khảo cổ học liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng và tạo được cảnh quan tự nhiên cho vùng bờ sông Bạch Đằng, nơi đã từng diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng.

- Chỉ rõ những điểm mới của Quy hoạch này để khắc phục những hạn chế tồn tại của Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 1998 và bổ sung các dự báo về lượng khách du lịch, những tuyến du lịch có liên quan.

- Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các bãi cọc là một nội dung quan trọng nhất của Quy hoạch. Với việc đề xuất làm mái che cho diện tích hàn ngàn mét vuông là không khả thi. Việc bảo quản các cọc được trình bày sơ sài, chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, Quy hoạch cần nghiên cứu, làm rõ hơn các giải Pháp đối với bãi cọc và xác định rõ nhiệm vụ của công tác khai quật khảo cổ trong những năm tới.

Không trưng bày tại các điểm di tích khảo cổ mà chỉ chỉnh trang nội dung trưng bày ở bảo tàng hiện có. Không áp dụng hình thức sân khấu lớn ở các điểm di tích bãi cọc và không xây dựng đàn tế trong khu vực đồng Má Ngựa.

- Bổ sung nội dung nghiên cứu nâng cấp, mở rộng đường giao thông ngoại vi nối khu di tích đền Trần Hưng Đạo, khu bãi cọc Đồng Vạn Muối, khu Đồng má ngựa và đình Trung Bản với đường đi cảng Lạch Huyện đang được nâng cấp, mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông phục vụ phát huy giá trị di tích.

- Cần kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch từ nay tới năm 2020 và phân

kỳ đầu tư theo ưu tiên thứ tự các hạng mục trong quy hoạch đồng thời nghiên cứu sâu quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm, dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực và các nguồn lực, cũng như cơ chế đặc thù để có được tính khả thi khi triển khai thực hiện.

- Về nguồn vốn đầu tư, cần cắt giảm tối đa những những hạng mục đầu tư chưa thật sự cần thiết. Phân khai chi tiết những nội dung công việc, hạng mục cần đầu tư và đưa ra những cơ sở, nội dung công việc cụ thể nhằm xác định mức đầu tư và những giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch. Tổng mức đầu tư 120đ tỷ đồng dành cho nhóm văn hóa phi vật thể là chưa phù hợp.

- Do Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chưa được phê duyệt và mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, kinh phí đầu tư của Chương trình không thể thay kinh phí đầu tư từ ngân sách địa phương. Vì vậy Quy hoạch cần nghiên cứu lại cơ cấu vốn, trong đó không chỉ sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, việc đề xuất kinh phí đầu tư từ 500 đến 700 tỷ đồng là thiếu hợp lý Phần vốn từ ngân sách địa phương và xã hội hóa cần chiếm tỷ trọng Iớn hơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện Quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác