12/TB-TBDH

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Về việc phân công cán bộ, nghệ sỹ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các khối diễu hành tham gia Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Kính gửi: Ban Tổ chức của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia Diễu hành

Tiểu ban Diễu hành, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội giới thiệu danh sách cán bộ, nghệ sỹ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các khối diễu hành luyện tập.

(Danh sách kèm theo)

Trân trọng đề nghị các Ban Tổ chức của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia Diễu hành liên hệ trực tiếp các cá nhân có tên trong danh sách trên để thống nhất nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Hoàng Tuấn Anh, Trưởng BTC (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;
- Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ;
- Các cá nhân có tên trong DS;
- Tổ giúp việc Tiểu ban (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (HCTC), PN .50.


DANH SÁCH NGHỆ SỸ VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN THEO DÕI, HỖ TRỢ CÁC KHỐI DIỄU HÀNH MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH
(kèm theo công văn số 12/TB-TBDH ngày 16/9/2010 của Trưởng Tiểu ban Diễu hành Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội)

  STT

Khối Diễu hành

Nhiệm vụ

Họ và tên

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại

1

Khối Cựu Chiến binh

Biên đạo

Đỗ Tuấn

 

Phó Trưởng phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn.

0913347640

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Hoàng Anh

Đoàn viên Vụ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường

0903296992

2

Khối Công nhân

Biên đạo

Nguyễn Thúy Nga

Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam

01236491884

Đầu mối thông tin với BTC

Cao Hải Huân

Đoàn viên Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

0912.133.922

3

Khối Nông dân

Biên đạo

Trịnh Minh Ngọc

Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam

0983911819

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Quốc Hưng

Đoàn viên Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý VHTTDL

0973.363.358

4

Khối Trí thức

Biên đạo

Bùi Tuấn Anh

Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam

0984784777

Đầu mối thông tin với BTC

Phan Thuỳ Linh

Đoàn viên Vụ Thể thao thành tích cao-Tổng cục Thể dục
thể thao

0913.503.077

5

Khối Công chức, viên chức nhà nước

Biên đạo

Đào Phương Duy

Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam

0988979279

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Đình Hiếu

Đoàn viên Vụ Pháp chế

0904.600.413

6

Khối Doanh nhân

Biên đạo

Mỹ Vân

 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc

Việt Nam

0902112588

Đầu mối thông tin với BTC

Hoàng Minh Đức

Đoàn viên Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm

0982.535.969

7

Khối Thanh Niên

Biên đạo

Lê Khánh Toàn

 

Chuyên viên phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn

0167.772.3660

 

Đầu mối thông tin với BTC

Phạm Cao Qúy

Đoàn viên Cục Di sản văn hóa

0912260344

8

Khối Phụ nữ

Biên đạo

Nguyễn Thị Thơm

 

Nhà hát Tuồng Việt Nam

0988221998

Đầu mối thông tin với BTC

Phạm Minh Trường

Đoàn viên Viện Phim VN

0904.128.516

9

Khối Các dân tộc

Biên đạo

Nguyễn T.Thanh Xuân

 

Phó Trưởng phòng quản lý băng đĩa-Cục Nghệ thuật biểu diễn

0912253277

Đầu mối thông tin với BTC

Trần Mạnh Hùng

Đoàn viên Vụ Văn hóa dân tộc

0988402675

10

Khối Tôn giáo

Biên đạo

Việt Anh

 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc

Việt Nam

0904024566

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Thị Hữu

Đoàn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

0989.386.138

11

Khối Kiều bào

Biên đạo

Phạm Thị Thu Hà

 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc

Việt Nam

0903408475

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Thị Hoà

Đoàn viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

0168.435.7775

12

Khối Bạn bè quốc tế

Biên đạo

Phạm thị Thu Hà

 

Nhà hát Ca, Múa ,Nhạc Việt Nam

0903408475

Đầu mối thông tin với BTC

Hoàng Thu Hằng

Đoàn viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

0979.153.733

13

Khối Thông tin báo chí

Biên đạo

An Chinh

 

Nhà hát Chèo Việt Nam

0983229458

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Thị Lan

Đoàn viên Bảo tàng Lịch sử
Việt Nam

01689486884

14

Khối nghệ thuật biểu diễn

Biên đạo

Tạ Vũ Thu

Nhà hát Tuồng Việt Nam

 

0989314505

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Anh Thư

Đoàn viên Trung tâm Công nghệ thông tin-Tổng cục Thể dục, thể thao

0946448886

15

Khối Hà Nội

Đầu mối thông tin với BTC

Đào Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Minh Tú

Đỗ Thị Thanh Hằng

Đoàn viên Vụ Thư viện

Đoàn viên Tổng cục Du lịch

Đoàn viên Trường CĐ Du lịch Hà Nội

Đoàn viên Cục Bản quyền tác giả

0983.148.082

0983.245.542

0976.052.888

0985.509.663

16

Khối Nghi trượng

Đầu mối thông tin với BTC

Nguyễn Phương Thảo

Lê Minh Tuyết

Ngô Xuân Cương

Đoàn viên Cục Điện ảnh

Đoàn viên Thư viện Quốc gia VN

Đoàn viên Trung tâm Công nghệ thông tin

0944.698.585

0988.339.148

0936.255.456

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác