1303/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về các công việc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị

Ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Hà Nội; Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Đà Nẵng; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai; Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; Nhà hát Chèo Việt Nam; Nhà hát Tuồng Việt Nam; Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. Cùng dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Khánh Hải, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Cục Di sản văn hóa và Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo và các ý kiến nhận xét, đóng góp của lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan, Bộ trưởng kết luận:
1. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Hà Nội:
Đồng ý chủ trương triển khai cải tạo, sửa chữa Sân tập điền kinh khu A tại Trung tâm.
2. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Đà Nẵng:
- Đồng ý triển khai sửa chữa Nhà tập Teakwondo thành nhà tập các môn võ, yêu cầu thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.
- Yêu cầu thiết kế lại phần công trình hướng ra mặt đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đảm bảo hài hòa, mỹ quan.
3. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Đồng ý triển khai “Mua sắm thiết bị cho xưởng in thuộc khoa Thiết kế Đồ họa”, kinh phí thực hiện trong năm 2015 và năm 2016.
4. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Đồng ý triển khai “Trang bị hệ thống thiết bị phim trường, hệ thống trang âm phục vụ công tác giảng dạy và học tập”, kinh phí thực hiện trong năm 2015 và năm 2016.
5. Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
Đồng ý triển khai “Đầu tư hệ thống thiết bị đèn chuyên dụng cho trường quay Điện ảnh-Truyền hình”, kinh phí thực hiện trong năm 2015 và năm 2016.
 6. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
- Đồng ý triển khai các hạng  mục công việc:
+ Cải tạo sửa chữa, chống xuống cấp một số hạng mục trong và ngoài nhà trưng bày của Bảo tàng bao gồm vỏ nhà, hệ thống thoát nước, đường đi, hàng rào. 
+ Sửa chữa, thay thế nội thất, thuyết minh và bổ sung hiện vật tại các phòng trưng bày.
+ Sửa chữa, chống xuống cấp mái Nhà rông. 
- Về kinh phí thực hiện: Ngân sách sự nghiệp năm 2015 và năm 2016.       
7. Nhà hát Chèo Việt Nam
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các nội dung: Trang bị hệ thống cơ khí của sân khấu lớn và sửa chữa phòng biểu diễn nhỏ; mua sắm và lắp đặt bổ sung hệ thống âm thanh, ánh sáng tại sân khấu lớn; đầu tư màn hình LED và hệ thống camera quan sát tại phía ngoài Nhà hát.
- Cho phép Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ biểu diễn giao lưu nghệ thuật tại Hoa Kỳ trong năm 2015, nhằm quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam tại nước ngoài.
8. Nhà hát Tuồng Việt Nam
Trong quá trình thực hiện cải tạo trụ sở Nhà hát tại Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, đơn vị phải có phương án thiết kế các hạng mục nhà luyện tập, hội trường, phương án thoát nước khi mưa lớn, đảm bảo điều kiện cho diễn viên luyện tập hàng ngày.
9. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam
Đồng ý thiết kế của Phương án 1, đề nghị chủ đầu tư bỏ hàng rào hiện nay, có thiết kế mới hợp lý, tạo cảnh quan chung; bỏ phần thiết kế mái hình chóp thay bằng kiến trúc hiện đại khác phù hợp với đặc thù hoạt động nghệ thuật của Nhà hát.
10.  Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam
- Giao đơn vị thuê tư vấn lập dự toán kinh phí xây dựng công trình với tổng mức đầu tư không quá 10 tỷ đồng.
- Nhất trí phương án bố trí mặt bằng các tầng nhà hát như sau:
+ Tầng 1 bố trí chỗ để xe; phòng kho; khu vệ sinh; khu kỹ thuật.
+ Tầng 2 bố trí phòng học cá nhân; khu vệ sinh.
+ Tầng 3 bố trí phòng học đa năng tập thể.
+ Tầng mái bố trí khu dịch vụ có mái lợp kính.
- Thực hiện thiết kế đảm bảo tính đơn giản, hiện đại, mặt tiền của khu nhà đa năng theo phương án 1.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
  
Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Vụ Đào tạo;
- Cục Di sản văn hóa;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (02), THTT, NVN.20                                                                                        

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác