1305/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo ao chùa Nam Dư Hạ, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

060514105641.pdf

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 885/VHTTDL- BQLDT ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo ao chùa Nam Dư Hạ, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thống nhất với nội dung Báo cáo nói trên gồm hạng mục: kè ao chùa Nam Dư Hạ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề là:
- Cần lấy ý kiến thống nhất của chính quyền và nhân dân địa phương trước khi quyết định kè ao hình chữ nhật;
- Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin không còn hiệu lực thi hành;
- Bổ sung ảnh màu chụp hiện trạng di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác