1308/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v mở rộng Dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland tại đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2215/UBND- XDNĐ ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh. Hòa đề nghị thỏa thuận mở rộng để đầu tư hoàn thiện Dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang (kèm theo hồ sơ Dự án mở rộng khu Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Việc đầu tư xây dựng các hạng mục: khu trò chơi đua xe điện, mô hình thế giới thu nhỏ, khu trò chơi tàu điện leo núi, khu trò chơi cảm giác mạnh (diện tích 15,6 ha) tại khu phía Bắc Hòn Tre và các hạng mục: cải tạo bãi biển hiện hữu, xây dựng khu thể thao bãi biển, vườn hoa bốn mùa, khu phố châu Âu, xây dựng mới bến cảng và cầu tàu trong ranh giới đảo và bãi biển hiện trạng tại khu vực Vũng Me - Hòn Tre phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang (sau đây gọi là Quy hoạch tổng thể) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công, văn số 3497/BVHTTDL-DSVH ngày 30/9/2010. Do đó, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thống nhất với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đầu tư xây dựng các hạng mục nêu trên nhằm tạo thêm các sản phẩm đa dạng phục vụ khách du lịch.
2. Khi triển khai thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo Chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau:
- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan nhà nước có tham quyền về môi trường thẩm định, phê duyệt.
- Các công trình xây dựng phải đảm bảo yêu cầu về chiều cao, mật độ xây dựng theo quy định tại Quy hoạch tổng thể và có hình thức kiến trúc, màu sắc phù hợp với cảnh quan khu vực. Việc xây dựng công trình cần bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế san gạt, bảo vệ cây xanh có giá trị (không chặt hạ mà cần di chuyển đến vị trí khác trong trường hợp phải giải phóng mặt bằng).
- Đối với các hạng mục: mở rộng khu biểu diễn cá Heo, khu trò chơi chủ đề Đại Dương, làng ẩm thực (cải tạo, mở rộng) và khu trò chơi trưọt thác, dự kiến xây dựng trên diện tích mặt biển, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo Chủ đầu tư nghiên cứu thiết kế, xây dựng kè phù hợp, có giá trị thẩm mỹ, kết hợp tổ chức không gian cây xanh, mặt nước để góp phần tôn tạo cảnh quan; đồng thời, tăng diện tích trồng hoa, không xây dựng khách sạn, nhà nghỉ trên diện tích này, nghiên cứu xử lý lạch nước hiện tồn giữa phần đảo lớn và đảo nhỏ phía ngoài.
- Cần có giải pháp thi công phù hợp để tránh ô nhiễm môi trường và đảm bảo bảo vệ được hệ động thực vật trong khu vực thi công.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, triên khai theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL khánh Hòa;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác