131/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Học viện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn chuyên gia Nhật Bản (gồm 03 người) do Giáo sư Teruko Hakuta, Chủ tịch Hiệp hội nhịp cầu âm nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sang thăm, làm việc với Ban Giám đốc Học viện và trao đổi các phương pháp biểu diễn nghệ thuật giữa Việt Nam - Nhật Bản.
Thời gian: từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2015.
Điều 2. Kinh phí:
Phía Bạn chịu chi phí vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, visa cho đoàn. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chi phí lễ tân đón tiếp, khách sạn, đi lại tại Hà Nội, phiên dịch, quà tặng, mời cơm (trích từ nguồn kinh phí ngân sách của Học viện năm 2015).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác