1330/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1027/SVH&TT-BQLDT ngày 04/4/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà mẫu Dịch Vọng Hậu, nhà Mẫu Mai Dịch, nhà Tứ Ân; tôn tạo nhà Tổ, bếp, vệ sinh, sân vườn, ao và hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Phương án xây dựng mới hành lang nối nhà Mẫu với nhà Tổ, nhà bếp là không đúng với cách bố trí các công trình trong một ngôi chùa truyền thống, vì vậy không xây dựng hạng mục công trình này.
- Sử dụng gạch Bát thay cho phương án dùng đá lát sân chùa.
- Đối với phương án thiết kế nhà Tổ: chiều cao công trình phải thấp hơn Tam bảo; chỉ làm tối đa 03 bậc cấp; hình thức trang trí cửa sổ cần điều chỉnh phù hợp với trang trí kiến trúc chùa truyền thống; không sử dụng đèn huỳnh quang 1,2m chiếu sáng nội thất các gian thờ Tố.
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận, sau đó phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác