1332/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1332/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ngày  03 tháng  4  năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Đức Thanh ­- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Ngày hội văn hóa Raglai năm 2013. Cùng dự, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Ninh Thuận, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng và thành tích trong công tác phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong thời gian qua của tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là việc tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận 2012.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Khẩn trương chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đặc biệt quan tâm đến vấn đề giữ gìn môi trường sinh thái trong hoạt động du lịch.

- Chú trọng đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua truyền thông, tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích, danh thắng và điểm du lịch của Tỉnh.

- Chú trọng khai thác các lợi thế của Tỉnh để xây dựng các sản phẩm du lịch riêng biệt, độc đáo và phù hợp với điều kiện hiện có nhằm thu hút du khách đến với Ninh Thuận.

- Chú trọng công tác xúc tiến quảng bá du lịch ra nước ngoài, giới thiệu hình ảnh Ninh Thuận, roadshow giới thiệu du lịch Ninh Thuận trong đó tập trung vào các thị trường: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc…

- Khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công giải Bóng đá U.21 quốc tế 2013.

3. Về các đề nghị của Tỉnh:

3.1. Về đề nghị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Raglai 2013:

- Tỉnh Ninh Thuận chủ động tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai cấp tỉnh với nội dung, thời điểm thích hợp. Việc tổ chức Ngày hội phải gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch của Tỉnh, đồng thời tính toán thời gian thích hợp để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất mùa vụ của nhân dân. Chủ động xây dựng kịch bản, nội dung, chương trình tổ chức… mời các tỉnh bạn có đồng bào dân tộc Raglai tham gia Ngày hội.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn góp ý xây dựng kịch bản, chịu trách nhiệm giúp tỉnh Ninh Thuận âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu đêm khai mạc Ngày hội. Huy động Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc hỗ trợ, phối hợp xây dựng chương trình và tham gia biểu diễn đêm khai mạc, phục vụ nhân dân vùng đồng bào Raglai tỉnh Ninh Thuận; phối hợp với Tỉnh huy động các đơn vị nghệ thuật Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận tham gia tổ chức thành công Ngày hội.

3.2. Về việc đào tạo ngoại ngữ phục vụ phát triển du lịch:

- Đề nghị Tỉnh chủ động xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, trong đó tập trung đào tạo tiếng Nga và tiếng Nhật Bản nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác của Tỉnh.

- Về kinh phí đào tạo:

+ Đề nghị tỉnh Ninh Thuận chủ động bố trí từ ngân sách địa phương. Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình hành động quốc gia về du lịch.

+ Vụ Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, làm việc với các công ty, cơ quan, tổ chức có liên quan (Công ty Pegas, Công ty Ánh Dương, Trung tâm Văn hóa Nga…) để huy động nguồn kinh phí phục vụ cho việc đào tạo ngoại ngữ.

- Về giáo viên và nội dung giảng dạy:

+ Vụ Đào tạo phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế nghiên cứu làm việc với Trung tâm Văn hóa Nga mời các tình nguyện viên, giáo viên giảng dạy.

+ Nội dung giảng dạy: Tập trung đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch. 

4. Các vấn đề khác có liên quan:

- Cục Di sản văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, xem xét lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật làm Gốm truyền thống của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cần chủ động kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề làm gốm của người Chăm trên địa bàn Tỉnh.

- Vụ Văn hóa dân tộc: Quan tâm tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý văn hóa cơ sở.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cơ sở hạ tầng về du lịch và phương hướng trong thời gian tới; Tổng cục Du lịch hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch để phát huy tiềm năng thế mạnh, nâng cao đời sống nhân dân trong Tỉnh.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hướng dẫn tỉnh Ninh Thuận thực hiện Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020 nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ Ninh Thuận;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

- Các đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận;

- Lưu: VT, VP (THTT), HQ.23.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác