1344/VPCP-KGVX

KT. Bộ trưởng, chủ nhiệm phó chủ nhiệm Nguyễn Hữu Vũ Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

CÔNG VĂN Về việc đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hoá thể thao và du lịch

 File đính kèm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác