1346/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phương án xây dựng nhà ở gần di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 780/SVHTTDL-QLDT ngày 25/3/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về phương án xây dựng ngôi nhà tại địa chỉ số 16, ngõ 65, phố Quốc Tử Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (kèm theo Hồ sơ xin cấp phép xây dựng ngôi nhà). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Việc xây dựng ngôi nhà nêu trên với diện tích đất 33m2, chiều cao 12,6m là phù hợp hiện trạng khu dân cư xung quanh đã tồn tại từ lâu với nhiều công trình xây dựng cao 3-4 tầng.
Tuy nhiên, công trình nhà này nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, vì vậy, trong quá trình xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần giao cho cơ quan chức năng giám sát không để ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường di tích; mặt ngoài công trình không sử dụng màu sắc gây đối chọi với không gian, cảnh quan xung quanh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đế Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác