1353/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Quy hoạch Khu du lịch Hòn Một, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5891/UBND ngày 04/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hòn Một (kèm theo hồ sơ) và Công văn số 471/UBND  ngày 28/01/2011 giải trình về Bồi thường giải tỏa và Tái định cư thuộc Dự án Khu du lịch Hòn Một, thành phố Nha Trang. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất với nội dung hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hòn Một gửi kèm Công văn số 5891/UBND ngày 04/11/2010 và việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân trên đảo Hòn Một để tạo cho nhân dân có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, đồng thời góp phần bảo tồn cảnh quan môi trường Vịnh Nha Trang.

- Đối với khu vực phía Đông và phía Nam đảo Hòn Một, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần yêu cầu Chủ đầu tư cam kết triển khai theo quy định tại Quy hoạch Vịnh Nha Trang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, cụ thể là: chỉ xây dựng công trình quy mô nhỏ, bố cục phân tán, chiều cao không quá 03 tầng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và màu sắc hài hòa với cảnh quan tự nhiên, hạn chế san gạt làm ảnh hưởng đến cảnh quan của đảo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của Quy hoạch Khu du lịch Hòn Một theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL Khánh Hòa (để theo dõi);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác