1373/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015

Ngày 17/4/2014  tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015.
Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 và đồng chí Mai Văn Ninh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa - Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 đã chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 báo cáo tình hình  triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015, trình bày dự thảo Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 và đề xuất, kiến nghị những nội dung xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 kết luận:  
1) Đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2015 của tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Du lịch và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh/thành liên quan trong thời gian qua và công tác chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015.
2) Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá du lịch, tiếp tục thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa tạo ra sự phát triển đột phá của Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các địa phương phối hợp tổ chức. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 phải đạt được hiệu quả thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế của Thanh Hóa và các địa phương liên kết, đồng thời củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, đồng thời nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử du lịch của cộng đồng dân cư địa phương.
Việc tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2015 cần kế thừa kinh nghiệm của các Năm Du lịch quốc gia trước. Đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2015 cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng sản phẩm mới và triển khai các tour, tuyến du lịch, làm nổi bật các sản phẩm du lịch. Kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn môi trường. Tổ chức các sự kiện không dàn trải, cần tập trung chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Mở rộng phạm vi liên kết tới tất cả các tỉnh/thành trong nước có di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
3) Về tên gọi, chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2015:
Thống nhất tên gọi “Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” – tên tiếng Anh: “Visit Viet Nam Year 2015 – Thanh Hoa”, “Networking World Heritages”.
4) Về Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015:
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động làm việc với các địa phương, đề xuất bổ sung thành phần nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015 tại các địa phương. Trên cơ sở đó, giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015, sớm trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015 xem xét, phê duyệt.
5) Trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh/thành liên quan cần tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung công tác:  
a) Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:
- Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với tỉnh Thanh Hóa rà soát lại, trên cơ sở đó tích cực triển khai các phần việc cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ và đơn vị mình để tham gia tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015. Các đơn vị thuộc Bộ đã có dự kiến tổ chức các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 khẩn trương đề xuất, đăng ký chính thức các hoạt động trực tiếp chủ trì, tổ chức trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 gửi Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa trước ngày 10/5/2014 để kịp tổng hợp, bổ sung vào Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015.
- Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với tỉnh Thanh Hóa đề xuất các phương án thiết kế biểu trưng, tiêu đề của Năm Du lịch quốc gia 2015.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu đề xuất tổ chức thi đấu một số giải thể thao bãi biển nhằm khai thác lợi thế bãi biển của Thanh Hóa, góp phần gắn các hoạt động văn hóa, du lịch với thể thao, đồng thời nhằm chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 - năm 2016.
b) Các hoạt động do tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh/thành liên quan tổ chức:
- Đề nghị tỉnh Thanh Hóa:
+ Chủ trì làm việc với các tỉnh/thành có di sản thế giới rà soát, xác định cụ thể các sự kiện tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 để đưa vào Chương trình tổ chức chính thức.
+ Tỉnh Thanh Hóa cần tích cực nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của du lịch để có những kế hoạch, hành động cụ thể, thiết thực hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2015. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, trường học, đơn vị, làng, bản, gia đình văn hóa; xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, đặc biệt tại Sầm Sơn.
+ Chủ động kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2015, tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm du lịch trong năm 2014, tập trung kinh phí hoàn thiện, nâng cấp các cơ sở kinh doanh lưu trú và chất lượng dịch vụ du lịch. Tăng cường huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức các hoạt động, sự kiện trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo hỗ trợ các hoạt động do Bộ chủ trì từ nguồn Chương trình hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn sự nghiệp văn hóa, thể thao cho các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, kinh phí lồng ghép trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa.
+ Xây dựng Chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết và cân đối các điều kiện đảm bảo việc thực hiện.
- Đề nghị các tỉnh/thành tham gia chủ động đề xuất, đăng ký các sự kiện và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015.
6) Về công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá:
- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2015 phải được sớm chủ động triển khai, đúng lộ trình, kế hoạch. Trước mắt, đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh/thành liên quan chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm để tham gia quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia tại các sự kiện, Hội chợ du lịch trong và ngoài nước, cũng như tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch dịch vụ… trong thời gian tới.
- Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa sau khi Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 được phê duyệt.  
- Các đơn vị báo chí, truyền thông tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền cho Năm Du lịch quốc gia 2015, góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức về du lịch trong các tầng lớp nhân dân, thu hút khách du lịch.
7) Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015:
Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tham mưu, đề xuất tiếp tục bổ sung các thành viên, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 theo phạm vi liên kết mới, các tỉnh/thành có di sản thế giới.
8) Về việc tổ chức phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015:
Tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 9/2014 để đánh giá lại công tác chuẩn bị tổ chức và xem xét, thông qua kịch bản Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các tỉnh/thành liên quan;
Tổng cục Du lịch;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2015;
- Sở VHTTDL Thanh Hóa;
- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT) NTS (100b).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác