137/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 137/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 01 năm 2014 Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo một số di tích tại Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1754/TTr-SVHTTDL ngày 14/12/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc thẩm địng nội dung đầu tư; Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo một số di tích tại Điện Biên Phủ phục vụ kỷ niệm 60 năm chiến thắng chiến thắng Điện Biên Phủ (kèm theo 04 Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận 04 Báo cáo Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo di tích tại Điện Biên Phủ, bao gồm:

- Chỉnh trang, tôn tạo một số hạng mục thuộc di tích Đường kéo pháo, trận địa pháo 105, trận địa pháo H6 (sơn sửa lan can cầu, nhà đón tiếp; sơn sửa nhà bảo vệ, hàng rào quanh trận địa pháo 105 và H6; gia cố mái dốc tượng đài kéo pháo bằng tường chắn, lưới dầm và trồng cỏ).

- Chỉnh trang, tôn tạo Trung tâm văn hóa Hội Cựu chiến binh tại đồi E (cải tạo, sửa chữa các chi tiết xuống cấp, hệ thống đường đạo, hệ thống cấp nước).

- Chỉnh trang, tôn tạo một số hạng mục Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (đường dạo, nhà vệ sinh 1).

- Chỉnh trang, tôn tạo di tích Khu sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng (sửa chữa khu đón tiếp, đường dạo và hệ thống cầu cống, tường chắn suối... trên đường; thay phên nứa và cỏ gianh lợp mái cho 17 lán trại; làm lại gường, bàn ghế giả tre cho lán Hội trường nhà tác chiến, lán Cơ yếu, Tổng đài điện thoại; sửa chữa hệ thống điện các hầm cố vấn Trung Quốc...)

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lưu ý một số vấn đề sau:

- Việc gia cố mái dốc tượng đài kéo pháo bằng tường chắn BTCT cao 2m dài mỗi bên 25m cần lưu ý phủ xanh mặt ngoài kè, làm rõ cấu tạo liên kết giữa kè với bậc thang lên tượng đài đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan.

- Đối với việc chỉnh trang, tôn tạo di tích Khu sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng: Việc cải tạo, bổ sung kè, cống thoát nước trên đường cần có bản vẽ thiết kế chi tiết đối với từng đoạn cụ thể dựa trên hiện trạng (không vẽ diển hình) đảm bảo tránh thay đổi cảnh quan, mép cống thoát nước không vượt quá mặt ngoài kè. Các đoạn bậc thang đường vào lán, hầm (lán và hầm Hoàng Văn Thái, hầm cố vấn Trung Quốc...) cần sử dụng vật liệu lắp ghép thân thiện môi trường, không xây đá.

- Bổ sung bộ ảnh màu, chụp hiện trạng các hạng mục được chỉnh trang, tôn tạo.

- Đối với việc xây dựng khu vệ sinh tại Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ: Sở cần lập  bản vẽ mặt bằng tổng thể và đánh giá hiện trạng khu vực tượng đài, trong đó thể hiện rõ vị trí, quy mô và hiệu suất của các nhà vệ sinh đã có để phân tích, lựa chọn vị trí, quy mô nhà vệ sinh xây mới, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác