1391/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.
Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của  Chính phủ “quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài”.
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 về Ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
Căn cứ Kế hoạch số 1390/KH-BVHTTDL ngày tháng 4 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại Trung ương như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
-Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016.
- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả.
II. NỘI DUNG:
Phân công các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
1. Vụ Gia đình: làm cơ quan đầu mối, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ các hoạt động liên quan đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016. Triển khai các hoạt động cụ thể gồm:
1.1. Phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức Tuần lễ sách và các ấn phẩm truyền thông về lĩnh vực gia đình tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
1.2. Tuyên truyền cổ động trực quan (pano, áp phích...) Kỷ niệm 15 năm và chủ đề, thông điệp của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 quanh trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trên một số tuyến phố chính tại Hà Nội.
1.3. Phối hợp với Công đoàn Khối các cơ quan tham mưu thuộc Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.
1.4. Xây dựng, phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, chạy chữ chủ đề, thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 trên các đài truyền hình.
1.5. Tổ chức thực hiện số chuyên san trên Báo Phụ nữ Việt Nam và tuyên truyền trên các báo liên quan về chủ đề, các thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm...); các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; mô hình CLB gia đình hạnh phúc điển hình; doanh nhân, người nổi tiếng và hạnh phúc gia đình.Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đìnhViệt Nam. Những câu chuyện hay, đáng suy ngẫm về gia đình.
1.6. Xây dựng tập sách Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
1.7. Xây dựng cuốn phim tư liệu 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
1.8. Xây dựng, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016 (dự kiến tổ chức tại Nhà hát Lớn TP.Hà Nội).
+ Phối hợp với các đơn vị của Bộ xây dựng kịch bản Chương trình và soạn thảo Công văn, Giấy mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm.
+ Phối hợp với Văn phòng Bộ dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ tại Lễ kỷ niệm.
+ Tổ chức Chương trình Lễ kỷ niệm; In ấn Kỷ niệm chương.
+ Tổ chức Lễ Ký kết các Chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan (dự kiến TW Hội LHPNVN, Tổng LĐLĐVN...)
+ Tổ chức Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 15 năm Ngày GĐVN.
1.9. Diễu hành, đi bộ hưởng ứng 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Văn phòng Bộ: chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức họp báo phát động chủ đề, các thông điệp tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016 và các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
3. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam: phối họp với Vụ Gia đình tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2016” trong đó có hoạt động tố chức tuần lễ Triến lãm sách và các ấn phấm truyền thông về lĩnh vực gia đình.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí tổ chức các hoạt động được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Gia đình
- Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triến khai, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể được phân công tại Kế hoạch này.
2. Văn phòng Bộ
- Hướng dẫn kinh phí thực hiện các hoạt động; chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.
3. Các cơ quan báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng nội dung, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
4. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, GĐ. LĐA (45).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác