1393/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án Đầu tư bảo tôn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò Cao Hải Vân, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2797/UBND-VX ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Dự án Đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò Cao Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (kèm hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án Đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò Cao Hải Vân với các nội dung sau:
- Quy hoạch tổng mặt bằng di tích.
- Tu bổ các hạng mục: cổng vào hang, Lò đứng, Lò gió nóng, Lò Tường gạch, Bể nước trong hang.
- Phục hồi Đoạn đường goòng.
- Tôn tạo các hạng mục: cảnh quan sân vườn, hồ nước; hệ thống hạ tầng kỹ
thuật;
- Xây mới các hạng mục: Biển chỉ dẫn di tích, Nhà dịch vụ, đón tiếp và trưng bày, Nhà bia tưởng niệm, Bãi đỗ xe, Lầu bát giác, chòi nghỉ, cầu đá.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với các hạng mục phục hồi, tu bổ:
+ Tiếp tục; nghiên cứu, sưu tầm tư liệu khoa học phục vụ việc tu bổ, phục hồi các hạng mục di tích gốc như Đoạn đường goòng, Lò gió nóng, Lò gió sấy, Tường gạch. Có hình thức phân biệt giữa phần tường di tích gốc và phần tường phục hồi tại Lò gió nóng, Lò gió sấy, Tường gạch; bảo vệ các dòng khẩu hiệu trên vách hang.
+ Chỉ nên phục hồi 02 bể nước điển hình tại nhánh hang phía Bắc đồng thời bổ sung phương án đưa và tháo nước tại các bể này,
+ Bổ sung phương án duy tu, bảo dưỡng công trình, đặc biệt là với các hạng mục làm bằng sắt, thép.
- Đối với các hạng mục tôn tạo, xây mới:
+ Tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý của địa phương về việc dỡ bỏ đập tràn để xây cầu đá số 1, nạo vét, xây hồ mới tại phía Tây Bắc núi Đồng Mười.
+ Bổ sung các bản vẽ cải tạo, xây mới các hồ nước, bãi để xe, bố trí cây xanh và chiếu sáng sân vườn khu di tích.
+ Giảm bớt số lượng manơcanh và công trình chòi nghỉ. Công trình Nhà bia chỉ xây 1 tầng mái với kiến trúc mô phỏng truyền thống.
+ Giải pháp giảm việc gây ô nhiễm cho các hồ nước trong khu vực di tích.
- Thống nhất các ranh giới khu vực bảo vệ 1, khu vực bảo vệ 2 và ranh giới nghiên cứu quy hoạch tại bản vẽ mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo (ký hiệu TT-04) với bản vẽ mặt bằng tổng thể hiện trạng (ký hiệu TT-01).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa bổ sung, hoàn chỉnh Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo
quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác