13/TB - BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Về việc cấp phát phù hiệu, huy hiệu, đạo cụ (cờ, ảnh Bác, hoa, dải lụa)

Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 10/10/2010 thông báo về việc cấp phát phù hiệu, huy hiệu, đạo cụ đến các khối diễu binh, diễu hành và khối đứng của các đơn vị như sau:

1. Thời gian:

Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Ngày 25/9/2010 (Thứ Bảy):

+ Sáng: các khối đứng của thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Chiều: các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng

các khối đứng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Ngày 26/9/2010 (Chủ nhật):

+ Sáng: các khối diễu hành của Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Chiều: các khối diễu hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Địa điểm:

Phòng tiếp dân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3.943.9915

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát an ninh, đề nghị đại diện các cơ quan đến nhận mang các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu;

- Văn bản đăng ký số lượng phù hiệu

- Danh sách cá nhân nhận phù hiệu: ghi rõ họ tên, chức danh, đơn vị người tham gia các khối (có dấu của đơn vị phụ trách)

(Các đơn vị chủ động chuẩn bị phương tiện để đựng và chuyển về đơn vị)

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương   và tp. Hà Nội;
- BT. Hoàng Tuấn Anh, Trưởng BTC (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;
- Tổ giúp việc BTC;
- Lưu: VT, VP (HCTC), PN .20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác