14 /2007/ QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định số 14 /2007/ QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2007 ban hành quy chế tuyển chọn phim tham dự giải thưởng oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài

QUYẾT ĐỊNH SỐ  14 /2007/ QĐ-BVHTTDL NGÀY  25 THÁNG 10  NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN PHIM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG OSCAR DÀNH CHO PHIM NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện Ảnh số 62/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR và các cơ sở điện ảnh trong cả nước chịu trách nhệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác