1406/TB-BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, tại Tỉnh uỷ tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Thanh tra và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh;

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Cao Thị Hải báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, có vị trí địa lý, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thái Bình, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình quan tâm, chỉ đạo:

a) Xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch Thái Bình giai đoạn 2011-2015. Vận dụng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 và Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020 trên địa bàn.

b) Rà soát, quy hoạch các khu, điểm di tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành và văn hoá cấp tỉnh, cấp huyện, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan.

c) Triển khai việc kiểm kê và công bố danh mục di tích; kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể của Tỉnh, lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Phối hợp với Cục Di sản văn hoá nghiên cứu khả năng đề nghị UNESCO công nhận Hát Chèo và Múa rối nước Thái Bình là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn. Quan tâm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

e) Sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn Bộ đã phân bổ và giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện.

f) Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là xây dựng các thiết chế thể thao và công tác đào tạo vận động viên trẻ.

g) Khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, đảm bảo tỉnh khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

h) Nghiên cứu nhu cầu thực tế, nếu hội tụ đủ điều kiện, đề xuất thành lập Trường Cao đẳng nghề du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3) Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

a) Về việc cấp kinh phí tôn tạo các di tích nhà Trần trên địa bàn Tỉnh: Đề nghị Tỉnh lập dự án cụ thể, theo thứ tự ưu tiên đầu tư, gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và các nguồn vốn khác.

b) Ủng hộ Thái Bình đăng cai tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền, Cầu lông, Karate, Wushu, Boxing và một số nội dung của môn Điền kinh trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Đề nghị tỉnh Thái Bình có văn bản trình Bộ xem xét, quyết định.

c) Ủng hộ tỉnh Thái Bình xây dựng Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi và Khu Liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình để phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014: Đề nghị Tỉnh lập dự án, trình Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tỉnh Thái Bình thí điểm triển khai Đề án nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e) Ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải: Đề nghị Tỉnh lập dự án, trình Bộ xem xét, bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch vào năm 2012 và những năm tiếp theo.

f) Nhất trí đưa Chùa Keo vào danh sách các di tích đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình;

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;

- Lưu: VT, THTT, NVN .20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác