1413/TB-BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 3 năm 2011, tại Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh  Lê Hoàng Quân về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế, Thanh tra, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Bộ; về phía thành phố Hồ Chí Minh có đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân thống nhất kết luận:

1) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có vị trí địa lý, dân số và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục phát triển bền vững. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đề nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao trọng điểm, xứng tầm với một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; tuyên truyền, nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo:

a) Về văn hoá, gia đình:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành trên địa bàn thành phố.

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cấp và khai thác tốt các thiết chế văn hoá ở cơ sở kết hợp với việc tăng cương đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chăm lo đời sống cho cán bộ cơ sở; tăng cường tổ chức xây dựng đời sống văn hóa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung;

- Dành quỹ đất và xây dựng các thiết chế văn hoá ngang tầm trên địa bàn thành phố như: xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia; Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch tại thành phố…) và ưu tiên dành quỹ đất cho hoạt động xã hội hoá, nhất là đối với hoạt động sân khấu;

- Đầu tư để trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn vừa đảm bảo giữ gìn đúng bản sắc, truyền thống dân tộc vừa có kế hoạch khai thác, phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch; quan tâm và hoàn chỉnh Hồ sơ khoa học về “Đờn ca tài tử” để kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng trình UNESCO; kiểm kê và lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của thành phố để đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của quốc gia; tăng cường xếp hạng di tích cấp thành phố, giải toả di dời các hộ cư ngụ trong di tích và đẩy nhanh tiến độ các dự án tu bổ di tích; tiếp tục đầu tư đổi mới nội dung trưng bày của các Bảo tàng; tạo điều kiện để cán bộ Bảo tàng đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài;

- Cần hoàn chỉnh Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố đến năm 2020 trên cơ sở Quy hoạch quảng cáo của các Quận, huyện để có căn cứ quản lý và lập lại trật tự quảng cáo ngoài trời trên địa bàn;

- Quan tâm hơn nữa đối với hoạt động đào tạo tài năng trẻ, hoạt động sáng tác các tác phẩm đỉnh cao và đời sống văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến trên địa bàn.

b) Về thể dục thể thao:

- Có cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, phát triển các môn thể thao dân tộc.

- Sớm có kế hoạch đầu tư các công trình thể thao trọng điểm, đủ tiêu chuẩn phục vụ công tác tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô khu vực và Châu lục. Trước mắt, cần tập trung cho công tác chuẩn bị lực lượng để tham gia SEA Games lần thứ 26 năm 2011 và vòng loại Olympic London 2012.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao, xây dựng mới trung tâm đào tạo vận động viên đáp ứng yêu cầu đào tạo huấn luyện thể thao đỉnh cao.

- Có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. Thành phố cần có những chính sách, chế độ đãi ngộ có tính đột phá nhằm thu hút nhân tài.

c) Về du lịch:

- Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển du lịch thành phố trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành khu phía Nam và cả nước.

- Cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động du lịch của doanh nghiệp, Công ty lữ hành, khách sạn và hướng dẫn viên.

- Đầu tư hơn nữa cho công tác phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm mục đích kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch đến thành phố.

- Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và khu vực; có chính sách huy động các nguồn lực để thành lập và phát triển trường đại học chuyên ngành về du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nâng cấp triển lãm du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (ITE) thành sự kiện du lịch quốc gia.

d) Về cơ sở vật chất của các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố:

- Giao các Sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Bộ triển khai Quyết định số 50/QĐ-BTC ngày 01 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc cho phép bán đấu giá nhà đất số 48 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 theo đúng yêu cầu, tiến độ để có kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm phía Nam của Bộ (đã được thành phố, Bộ phê duyệt dự án);

- Giao Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính thành phố) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chuyển đổi cơ sở 112 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Bộ: Báo Văn hoá, Báo Du lịch, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tạp chí Du lịch…) sang đất công sản theo quy định, báo cáo Bộ Văn hoá. Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Về phương án xử lý cơ sở nhà đất của Công ty Phát hành Sách khu vực II (cơ sở 44 Lê Lợi, quận Gò Vấp và cơ sở 140B Nguyễn Văn Trỗi): Giao Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh thành phố chủ trì phối hợp các Sở - ngành liên quan báo cáo đề xuất trình Thường trực UBND thành phố.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu có ý kiến đề xuất: Việc cấp đất (từ 3-5 ha) để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành các bước chuẩn bị xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh; việc cấp đất cho Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ công tác đào tạo và xây dựng ký túc xá cho sinh viên, báo cáo UBND thành phố.

- Bộ sẽ xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Khu Thể dục thể thao tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc phục vụ cho Sea Games 2017.

3) Về các đề nghị cụ thể của Thành phố:

a) Ủng hộ thành phố xây dựng Quy hoạch phát triển Ngành thể dục thể thao; Quy hoạch phát triển Ngành văn hoá; Quy hoạch phát triển Ngành du lịch thành phố giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030.

Giao Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam cử cán bộ hỗ trợ thành phố xây dựng Quy hoạch.

b) Giao Vụ Đào tạo hỗ trợ thành phố xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành văn hoá, thể dục thể thao giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030.

c) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với thành phố nghiên cứu mô hình tổ chức các chương trình nghệ thuật đi biểu diễn tại nước ngoài phục vụ yêu cầu chính trị, ngoại giao văn hoá, giới thiệu văn hoá ẩm thực kết hợp xúc tiến đầu tư.

d) Hoan nghênh thành phố đã có chính sách hỗ trợ đời sống cho văn nghệ sĩ khánh chiến trên 70 tuổi. Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng hướng dẫn thành phố triển khai thực hiện và đề xuất phương án xét đặc cách danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đối với các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành nghệ thuật nhưng còn thiếu bằng cấp, Huy chương vàng tại các Liên hoan, Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc; phối hợp cùng thành phố đề nghị Chủ tịch Nước khen thưởng Huân chương các loại cho văn nghệ sĩ kháng chiến, có công lao lớn và tác phẩm lớn trong sự nghiệp văn học nghệ thuật.

e) Về việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch, thể dục thể thao: Hiên nay, Bộ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến các lĩnh vực nêu trên. Đề nghị thành phố quan tâm, góp ý, phối hợp với Bộ hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đến các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Thường trực Thành uỷ,;

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở VHTTDL thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Tài chính thành phố;

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố;

- Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố;

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên;

- Văn phòng: CPVP, Phòng VX, ĐTMT;

- Lưu: VT, THTT, NVN .50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác