1414/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1414/TB-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp về công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013

Ngày 06/4/2013, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 (Năm Du lịch quốc gia 2013) để chỉ đạo triển khai một số công tác trọng tâm trong tháng 5/2013.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Dương Anh Điền - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013 và các đồng chí thường trực và một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng - Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 báo cáo công tác triển khai các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013 và công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2013 trong tháng 5/2013 tại thành phố Hải Phòng, ý kiến của đồng chí Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2013 kết luận:

1) Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương thành phố Hải Phòng đã chủ động, tích cực triển khai tốt các công việc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2013 với tinh thần cầu thị, sáng tạo, trách nhiệm, nhằm đem đến sự khác biệt để quảng bá du lịch Hải Phòng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung; đồng thời, hoan nghênh các tỉnh, thành phố trong khu vực có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2013;

2) Nhất trí với Báo cáo công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và Chương trình hoạt động chi tiết trong tháng 5/2013.

- Thống nhất Makét tại sân khấu Lễ Khai mạc:

Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bằng sông Hồng

 Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ II

- Cơ bản nhất trí với dự kiến danh sách mời đại biểu dự Khai mạc tuần Văn hóa ,Thể Thao và Du lịch Đồng bằng sông Hồng - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ II. Giao Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng rà soát, kiểm tra lại tên, chức danh đại biểu trong danh sách mời, bổ sung danh sách mời các doanh nghiệp du lịch; tổ chức, sắp xếp lịch biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật của Trung ương biểu diễn tại Hải Phòng trong Năm Du lịch quốc gia 2013.

3) Trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Hải Phòng tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung sau:

a) Đối với các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với thành phố Hải Phòng triển khai các phần việc cụ thể, chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ và đơn vị mình để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2013.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng thẩm định nội dung, chương trình kịch bản Lễ Khai mạc Tuần

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bằng sông Hồng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ II;

- Tổng cục Du lịch có công văn gửi UBND các tỉnh/thành trong khu vực Đồng bằng sông Hồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2013 tại các sự kiện do địa phương đăng cai, tổ chức;

- Cục Hợp tác quốc tế phối hợp, cùng với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện, tham gia đón các đoàn khách quốc tế, các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn tại Hải Phòng; mời Thị trưởng thành phố Vladivostok, Nga tham dự Lễ Khai mạc;

- Cục Di sản văn hóa tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận quần đảo Cát Bà là di tích đặc biệt cấp quốc gia; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học làm rõ sự khác biệt giữa tài nguyên của Hạ Long và Cát Bà để tiếp tục thuyết phục UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

b) Các hoạt động do thành phố Hải Phòng tổ chức:

- Tổ chức các hoạt động trên dải trung tâm thành phố trong dịp Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là trên Hồ Tam Bạc là nét mới, riêng có của Hải Phòng; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thống đặc trưng Đồng bằng sông Hồng, tái hiện được không gian “Văn minh sông Hồng”, quảng bá hoa Sen, giới thiệu những di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc: Cồng chiêng Tây Nguyên, hát Xoan, Đờn ca Tài Tử…, có sự tham gia của các địa phương trong vùng, đồng thời thể hiện tính khác biệt, đậm đà bản sắc Hải Phòng, thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, ẩm thực,… tạo không khí lễ hội phục vụ nhân dân thành phố và du khách.

- Đề nghị thành phố Hải Phòng và Tổng đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng xem xét, đẩy mạnh các hoạt động đường phố, bố trí xe diễu hành hợp lý, tạo điều kiện tối đa để người dân, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch cử lực lượng tham gia diễu hành trong lễ hội Carnival.

- Ban Tổ chức chuẩn bị các hoạt động từ tháng 7 đến tháng 10 đảm bảo chuỗi liên hoàn các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Thành ủy, UBNDTP Hải Phòng;

-  UBND các tỉnh/thành liên quan;

-  Tổng cục Du lịch;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2013;

- Sở VHTTDL Hải Phòng;

- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (100b).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác