1435/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Mô-dăm-bích tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/HĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Mô-dăm-bích tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Mô-dăm-bích (15 người) tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mô-dăm-bích. Thời gian: ngày 16 tháng 6 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Mô-dăm-bích chi vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn nghệ thuật.
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu chi phí in ấn, quẩng cáo, thuê nhà hát, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, lễ tân, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác