1451/KH-BCĐDS

KT Phó VTVTC cán bộ Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại khu dân cư và trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, năm 2014

Hút thuốc lá đang là một trong những nguyên nhân chính của nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh thiếu máu cơ tim, hen xuyễn và các căn bệnh tuần hoàn.
Toàn cầu hiện nay có khoảng 1,6 tỷ người hút thuốc lá. Tại các nước có thu nhập cao tỷ lệ hút thuốc lá đang giảm đi. Ngược lại, tại các nước có thu trung bình và thấp, việc sử dụng thuốc lá đang có xu hướng gia tăng. Tại hầu các nước, hiện nay người nghèo hút thuốc lá nhiều hơn người giàu.
Hàng năm, trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết vì các bệnh liên quan thuốc lá. Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giói.
Ngoài tác hại đối với sức khỏe của bản thân người hút thuốc và những người xung quanh, hút thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội.
Thực hiện Quyết định số 4436/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2014, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại khu dân cư và trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Hưởng ứng tháng truyền thông, phòng chống tác hại thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2014 (25/5-31/5).
-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cung cấp thêm những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người dân trong công tác tuyên truyên, phòng chống tác hại thuốc lá.
II. YÊU CẦU
- Các hoạt động tuyên truyền đạt được các mục đích đã đề ra, phong phú, thu hút được nhiều người quan tâm.
- Chương trình biểu diễn được triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
III . NỘI DUNG
- Bằng các tác phẩm nghệ thuật, các nghệ sĩ chuyển tải đến mọi người dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; những bệnh tật và những tổn thất về kinh tế do thuốc lá gây ra.
- Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật các nghệ sĩ, ca sĩ có thể giao lưu, trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cho khán giả cách cai nghiện thuốc lá và hiệu quả của việc cai nghiện thuốc lá với sức khỏe bản thân, gia đình và người xung quanh.
IV. HÌNH THỨC TỒ CHỨC
1. Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tạp kỹ về phòng, chống tác hại thuốc lá, trong đó bao gồm: kịch ngắn, ca, múa, nhạc, tấu, hài.
2. Thành phần tham gia biểu diễn:
- Học sinh, sinh viên các Trường văn hóa, nghệ thuật.
- Diễn viên chuyên nghiệp ở một số đơn vị nghệ thuật.
- Diễn viên không chuyên ở phường, quận, nhà văn hóa và trường học nơi tổ chức biểu diễn.
3. Thời lượng chương trình 120 phút trong đó:
- 90 đến 100 phút biểu diễn các tiết mục Tạp kỹ .
- 20 đến 30 phút giao lưu.
4. Số lượng buổi biểu diễn: 06 buổi.
5.  Địa điểm biểu diễn: Khu dân cư và trong các trường đại học, cao đăng trên,
địa bàn Hà Nội
6. Tiến độ thực hiện
- Từ ngày 5/5 - 19/5: Xây dựng Kế hoạch chương trình, tổ chức luyện tập tổng duyệt.
- Cuối tháng 5: Tổ chức biểu diễn.
7. Đơn vị thực hiện
Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện theo mục II kế hoạch ban hành theo Quyết định số 4436/QĐ- BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2014 (có dự toán kinh phí kèm theo)./.

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (đề b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (đề b/c);
- Chương trình PCTHTL, Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các nhà hát, các trường VHTTDL (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPBCĐ. P.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác