1457/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Chương trình Phòng chống ma tuý, mại dâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chương trình dân số năm 2009 của Cục Văn hóa cơ sở

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, MẠI DÂM, CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ NĂM 2009 CỦA CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 /12/ 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ vào Kế hoạch số 679/KH-BCĐDS ngày 11 /3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động an ninh xã hội năm 2009

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở thực hiện bốn (04) chương trình hoạt động trong chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma tuý năm 2009 gồm;

1. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cao điểm Phòng chống ma tuý nhân ngày Quốc tế PCMT 20/6/2009, biểu diễn ca nhạc nhân ngày toàn dân PCMT, tổ chức tại Hoà Bình;

2. Tổ chức vận động sáng tác các khúc Phòng chống ma tuý,

3. Xuất bản tại liệu hướng dẫn tuyên truyền phòng chống ma tuý,

4. Sản xuất chương trình nghe nhìn, đĩa CD, lời hát dân ca được giải thưởng cuộc thi năm 2008 về phòng chống ma tuý,

Điều 2. Kinh phí tổ chức các chương trình hoạt động trích từ kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma tuý năm 2009 của Cục Văn hóa cơ sở trong chương trình triển khai các hoạt động an ninh xã hội năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác