1458/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

210514092910.pdf

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 327/SVHTTDL- DSVH ngày 21/4/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị thẩm định, thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn (kèm theo hồ sơ dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bố, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại đình, Phương đình, Tả vu, Hữu vu, Nghi môn; xây dựng am hóa sớ và hạ tầng kỹ thuật; phòng cháy chữa cháy di tích. Hồ sơ dự án đã đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng di tích, qua đó đề xuất được phương án tu bổ phù họp. Tuy nhiên, hồ sơ cần được hoàn thiện một số chi tiết sau:
- Cần bổ sung giải pháp nối chân các cột áp tường hồi của Tả vu, Hữu vu thay cho trụ gạch để công trình được hoàn thiện.
- Di chuyển am hóa sớ về góc Tây Bắc của Đại đình; điều chỉnh và thống nhất vị trí các cột nhà bao che đảm bảo không ảnh hưởng đến các đao mái của Đại đình và bảo vệ được công trình an toàn trong suốt quá trình thi công; bổ sung bản vẽ vị trí nhà bảo quản cấu kiện trên mặt bằng tổng thể.
- Chỉ sử dụng hạn chế đèn cao áp, đặt ở các góc sân để chiếu sáng tổng thể. Không sử dụng đèn cầu dạng đèn công viên mà cần thiết kế mẫu đèn phù hợp với cảnh quan di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác