1461/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Dự án Công viên văn hóa Yến Sào và Dự án Peacock Marina Complex, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

210514093734.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1408/UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Công viên văn hóa Yen Sào và Dự án Peacock
Marina Complex, thành phố Nha Trang (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đối với Dự án Công viên văn hóa Yến Sào: về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc triển khai các hạng mục: Nhà truyền Yến Sào, Showroom Yen Sào, Nhà hàng ẩm thực, Hội quán văn hóa nghệ Câu lạc bộ dã ngoại, các công trình phụ trợ (cổng, bãi đậu xe, bến ca nô nộ sân ngắm biển) và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh cần chỉ đạo Chủ đầu tư dự án lưu ý một số vấn đề sau:
- Các công trình xây dựng trên diện tích đất liền cần tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn chế san lấp.
- Các công trình nằm trên diện tích bãi san hô đã thoái hóa, chỉ nên làm cao hơn mực nước lịch sử 2006 trên cơ sở tính toán dự báo thủy văn đảm bảo an toàn để giảm bớt độ cao kè và hạn chế đắp đất tạo nền.
- Cân nhắc việc xây dựng núi hang Yến, nghiên cứu làm vườn cảnh tại vị trí này (dạng sa bàn, mô hình) để giới thiệu các khu vực có đảo Yến trong vịnh Nha Trang.
Sau khi Chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu thẩm định, thỏa thuận dự án.
1. Đối với Dự án Peacock Marina Complex: Căn cứ Thông báo số 154/TB- VPCP ngày 11/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sắp xếp buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và Chủ đầu tư dự án để thống nhất phương án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Hồ Anh Tuấn;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Hội đồng DSVH quốc gia;
- Sở VHTTDL Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác