1487/TB-BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011, ngày 13 tháng 5 năm 2011, tại thị xã Tây Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh, có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy, Lãnh đạo Sở VHTTDL, Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành chức năng của Tỉnh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng biên tập Báo Du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh báo cáo hoạt động du lịch năm 2010, 4 tháng đầu năm 2011 và các dự án quy hoạch du lịch của Tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Tây Ninh là tỉnh biên giới, ở phía Tây Bắc miền Đông Nam bộ, là cửa ngõ phía Tây của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tiềm năng, thế mạnh về du lịch, với các khu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, danh thắng nổi tiếng, có vị trí tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường xuyên Á đi qua. Trong thời gian vừa qua, Tỉnh chưa có điều kiện phát huy, khai thác lợi thế về du lịch, đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, dành nguồn lực thích hợp để phát triển du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Tỉnh phát triển du lịch đồng bộ, bền vững thông qua những kế hoạch, chương trình cụ thể góp phần phát triển kinh tế-xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Tây Ninh.

2. Về các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:

a) Giao Tổng cục Du lịch:

- Hỗ trợ, phối hợp, giúp Tỉnh xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án để phát triển du lịch của tỉnh một cách đồng bộ, bền vững, kết nối với với quy hoạch phát triển du lịch vùng và quốc gia. Báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ, kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai các công việc trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Chủ động phối hợp, tạo điều kiện trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Tỉnh. Thời gian tới, hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Tỉnh vào thời điểm, địa điểm thích hợp trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế du lịch ITE HCMC 2011.

b) Giao Vụ Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ Tỉnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch, ưu tiên nguồn nhân lực tại chỗ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

c) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Xem xét, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các hạng mục theo quy hoạch được duyệt của Di tích lịch sử-văn hóa Căn cứ Trung ương cục miền Nam từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015, báo cáo lãnh đạo Bộ tham mưu với Chính phủ để tiếp tục có nguồn kinh phí đầu tư đồng bộ cho Di tích quan trọng này.

d) Giao Cục Di sản văn hóa:

- Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử-văn hóa Căn cứ Trung ương cục miền Nam, quy hoạch khu di tích lịch sử, du lịch-văn hóa-tâm linh núi Bà Đen và các khu di tích khác theo Luật Di sản văn hóa.

3. Đề nghị tỉnh Tây Ninh:

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ các chương trình, đề án về du lịch của Tỉnh từ nguồn vốn Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình Hành động quốc gia về du lịch báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Ban, Ngành chức năng của Tỉnh hoàn thiện các cơ chế khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn phù hợp với tình hình mới.

Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, công việc trọng tâm, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch, kết nối hệ thống, có hiệu quả với lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Tây Ninh;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS,25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác