148/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v sửa chữa nhỏ tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 24/UBND-VP ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị có ý kiến về một sổ sửa chữa nhỏ Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xây lại bệ tượng thờ danh nhân Nguyễn Trãi bằng gạch chỉ xây đặc, ốp đá xanh, không chạm hoa văn tứ linh; làm lại khám tượng thờ danh nhân Nguyễn Trãi bằng gỗ dổi, sơn son thếp vàng theo mẫu khám cũ.
- Không xây bệ thờ Ngai sự học ở Trung từ vì Ngai đã được đặt trên bàn thờ có tính mỹ thuật cao và sử dụng ổn định. Việc xây bệ thờ ở đây sẽ ảnh hưởng đến không gian kiến trúc tòa Trung từ, án ngữ bộ cửa thượng song hạ bản gian giữa Hậu cung.
Bộ Văn hóa, Thể .thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác