1490/ QĐ-BTC AIG3

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH về việc đón chuyên gia kỹ thuật của Liên đoàn Bowling châu Á làm việc tại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BOWLING CHÂU Á LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 489/ QĐ- TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/ QĐ- BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đón Ông John Janawicz chuyên gia kỹ thuật của của Liên đoàn Bowling châu Á sang kiểm trả địa điểm thi đấu Indoor Games III môn Bowling tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2009

Điều 2. Về kinh phí;

Ban tổ chức AI Games III chi tiền vé máy bay, tiền ăn, ở khách sạn 4 sao và tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ các khoản khác theo quy định;

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành AI Games III, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, Trưởng Tiểu ban Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ông John Janawicz chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác