149/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh KVBV di tích đình Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9079/UBND- VX ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Mai Dịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập hồ sơ điêu chỉnh, trong đó có Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ xem xét, thỏa thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VH&TT thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác