14/BVHTTDL-MTNATL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc góp ý cho “Đề án Quốc hoa Việt Nam’’

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Báo Nhân dân;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nghệ An.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng xong Đề án Quốc hoa Việt Nam. Ngày 16/12/2011, Văn phòng Chính phủ có Phiếu gửi số 2149/PG-VPCP đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi xin ý kiến góp ý của một số Bộ, Ngành, cơ quan và địa phương liên quan về Đề án Quốc hoa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi bản Dự thảo Đề án Quốc hoa Việt Nam đến Quý Bộ, Ban, Ngành, một số cơ quan Trung ương và Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan xin ý kiến góp ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến góp ý đồng ý với nội dung Đề án và nhất trí để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý Bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố cho ý kiến sớm để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Thứ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản cho ý kiến của các Quý cơ quan xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 - 53 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau 10 ngày kể từ khi nhận được Công văn này./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hoa Việt Nam;

-Lưu: VT, MTNATL (02), NT.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác