14/TB - TBDH

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Trưởng Tiểu ban Diễu hành tại phiên họp Tiểu ban Diễu hành lần thứ hai

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Diễu hành đã họp phiên thứ hai do Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ - Trưởng Tiểu ban chủ trì. Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ giúp việc của Tiểu ban trình bày báo cáo, kiến nghị, ý kiến đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

1. Các khối Diễu hành:

- Gửi bản cuối ma-két thiết kế xe mô hình để Ban Tổ chức phê duyệt (theo văn bản số 38/CV-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2010).

- Khẩn trương đăng ký danh sách cán bộ, lực lượng tham gia diễu hành và số lượng xe gửi về Tiểu ban An ninh-Trật tự (như yêu cầu của Tiểu ban An ninh-Trật tự đã gửi tới các Khối) và Thường trực Ban Tổ chức-Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Chủ động liên lạc với cán bộ, biên đạo do Ban Tổ chức giới thiệu, phân công để các buổi tập đạt kết quả cao (chi tiết tại Thông báo số 12/TB-TBDH ngày 16 tháng 9 năm 2010).

- Báo cáo về lịch luyện tập để Tiểu ban bố trí người dự, góp ý.

- Về các nhu cầu kinh phí phát sinh, thực hiện theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chiều ngày 15 tháng 9 năm 2010.

2. Thường trực Tiểu ban:

- Xếp lịch để Ban Tổ chức kiểm tra luyện tập và toàn bộ xe mô hình của các Khối.

- Sớm xây dựng kế hoạch chi tiết buổi sơ duyệt và tổng duyệt.

Tiểu ban Diễu hành thông báo để các đồng chí thành viên và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trưởng BTC (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Tổ giúp việc Tiểu ban (theo dõi, đôn đốc);
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD .50

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác