1505/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật Liên bang Nga

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Trung tâm Tổ chức- biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Kazak vùng Kuban, Liên bang Nga (21 người) tại Hà Nội từ ngày 05 đến 07 tháng 5 năm 2016 nhân kỷ niệm 71 năm Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Liên bang Nga.
- Thời gian biểu diễn: ngày 06 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm biểu diễn: Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Liên bang Nga chịu chi phí vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, cước vận chuyển đạo cụ trên hành trình quốc tế, bảo hiểm, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho đoàn nghệ thuật; tiệc khai mạc chương trình nghệ thuật;
- Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu các chi phí gồm: Lễ tân đón tiếp, thiết kế sân khấu, in ấn giấy mời, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, thuê địa điểm tổ chức biểu diễn, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phiên dịch và các chi phí khác có liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2016 của Trung tâm).
Điều 3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác