150/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương, xã Sơn Dương huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 5032/TTr-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Sơn Dương, bao gồm các hạng mục: tu bổ đền chính (Tiền bái, Hậu cung); tôn tạo Nghi môn; xây dựng nhà tạo soạn (sắp lễ), thủ từ (kết hợp bếp, vệ sinh), am hóa sớ, cổng phụ, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Bổ sung ký hiệu đánh giá và giải pháp tu bổ cấu kiện trên các bản vẽ mặt cắt của đền chính. Không đắp thêm kìm mái và rồng chầu trên bờ nóc.
- Điều chỉnh hướng mạch gạch lát chữ công tại các bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng hạng mục Tiền bái, Hậu cung, nhà tạo soạn (đường mạch liên tục phải song song với bờ nóc công trình chính).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung dự án trước nhân dân đê tạo sự đông thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác