1510/BVHTTDL-BCĐDS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Trẻ em cảnh giác với ma túy’’

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Trẻ em cảnh giác với ma túy" cho thiếu nhi trong cả nước theo thông báo Thể lệ cuộc thi số 1509/TB-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2011. Cuộc thi phát động từ tháng 5/2011 và kết thúc trong tháng 9/2011.

Tranh thiếu nhi có ngôn ngữ hội họa trong sáng hồn nhiên, có khả năng tác động mạnh đến nhận thức và tình cảm của tất cả mọi người. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, một hình thức giáo dục hiệu quả cho thiếu nhi trước tệ nạn ma tuý nói riêng và các tệ nạn xã hội nói chung Thông (ra việc tìm hiểu và tham gia cuộc thi mà góp phần nâng cao nhận thức về tệ nạn ma túy của các em, gia đình và xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường, Nhà Văn hoá thiếu nhi thông báo để cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, BCĐDS, GP (10);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác