1515/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định DA tu bổ cổng chính lên đền tại núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kính gửi: Khu dì tích lịch sử Đền Hùng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Dự án cổng chính lên đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Khoa học về bảo tồn di tích và xem xét nội dung Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cổng lên Đền Hùng tại núi Nghĩa Lĩnh là một công trình đã có lịch sử xây dựng gần một thế kỷ. Do đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị không phá dỡ để xây dựng mới một cổng bằng đá mà chỉ tiến hành tu bổ nguyên trạng cổng để đảm bảo sự bền vững lâu dài của công trình và tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan cây xanh xung quanh cổng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Chỉ tiến hành cải tạo lan can hai bên bậc cấp phía trước cổng đền theo hướng lan can làm thấp và trang trí đơn giản (không trang trí rồng mây) Không làm mới lan can hai bên đường phía sau cổng đền để hạn chế làm thay đổi cảnh quan di tích Cân nhắc việc lát lại đá mặt đường vì hiện trạng kỹ thuật của đường còn khá tốt và hài hòa với không gian chung.

- Không làm mới đèn dạng đèn lồng để chiếu sáng sân vườn, nghiên cứu phương án lắp thêm đèn trên hệ thống cột đèn pha hiện có để chiếu sáng.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng cần điều chỉnh lại Dự án để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác