1528/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường VHNT, TDTT&DL lần thứ hai.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thế dục thể thao và du lịch” lần thứ nhất tại thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Theo định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức Hội thi và triển khai kế hoạch công tác năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tố chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thế dục thế thao và du lịch” lần thứ hai với chủ đề “Tổ quốc và biển đảo” tại thành phố Huế vào thời gian từ 18/6 đến 26/6/2015.
Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” là cơ hội để giảng viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo được giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, khả năng thi đấu, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Cuộc thi này nhằm phát hiện, tôn vinh, khuyến khích những tải năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, là một trong những tiêu chí đánh giá, tuyển chọn các học sinh, sinh viên tài năng đi đào tạo đế tạo nguồn nhân lực cho toàn ngành.
Tham gia Hội thi có tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp văn hóa nghệ thuật, thế dục thế thao và du lịch trên toàn quốc, với số lượng khoảng 1500 học sinh, sinh viên. Trong những ngày diễn ra Hội thi, các trường sẽ biểu diễn các tiết mục Ca múa nhạc và các loại hình nghệ thuật sân khấu; thi đấu thể dục thể thao và thi kỹ năng nghề du lịch. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giao lưu, tham quan... tại Thành phố Huế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai thành công tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, PT 10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác