1531/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 295/UBND- NNTN ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận dự án xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình có điểm đầu là nhà ga đi phía Nam nằm gần khu vực chùa Tiên thuộc Quần thể hang động khu vực chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng cấp quốc gia tại Quỵết định số 100/QĐ-BVHTT ngày 21/01/1989) và điểm cuối là nhà ga đến phía Bắc nằm gần khu vực chùa Long Vân thuộc di tích Chùa Hương Tích và Khu vực Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích quốc gia tại Quyết định số 313- VH/VP ngày 28/4/1962). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thaọ và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:
- Làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để thống nhất về chủ trương xây dựng tuyến cáp treo nói trên trước khi gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình và chủ đầu tư tuyến cáp treo Hương Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trong khu vực dự kiến xây dựng tuyến cáp treo nói trên, đánh giá sự ảnh hưởng của việc xây dựng tuyến cáp treo tới di tích và xin ý kiến của cộng đồng dân cư địa phương, các cơ quan, nhà khoa học liên quan về vấn đề nêu trên.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch sẽ có ý kiến về chủ trương xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình sau khi nhận được hồ sơ bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT  Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
- Sở VHTT TP Hà Nội;
-SQH-KT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NVC. 12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác