1535/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tiếp nhận hiện vật tiến cúng tại di tích Đền Thánh Nguyễn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 122/UBND- VP6 ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị xem xét, có ý kiến về việc tiếp nhận hiện vật công đức vào di tích quốc gia Đền Thánh Nguyễn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình một đôi đỉnh rồng chất liệu đồng, cao 2,17m (chưa kể đế) đặt phía trước Đền (kèm hình ảnh thiết kế đôi đỉnh và vị trí dự kiến lắp đặt), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Trong lịch sử mỹ thuật trang trí của dân tộc, loại đỉnh hương có nắp thường được đặt một chiếc ở sau bát hương (nếu có) trên bàn thờ trong nhà, có kích thước hài hòa đế không làm che lấp các đồ thờ nội thất khác. Loại đỉnh đồng lớn để thắp hương ngoài sân là loại không có nắp và chỉ để một chiếc ở chính giữa đường thần đạo, hòa nhập với ngoại thất di tích. Đôi đỉnh đồng dự kiến cung tiến vào di tích Đình Thánh Nguyễn với bố cục và chi tiết có nhiều yếu tố không thuần Việt, kích thước quá lớn làm lấn át di tích, công năng sử dụng không rõ ràng nếu đặt ở hai bên phía trước mặt đứng của Đền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn đơn vị cung tiến tính toán kích thước và lựa chọn hình dáng đỉnh đồng theo mẫu truyền thống (có thể tham khảo mẫu tại sách cổ vật Việt Nam do Cục Bảo tồn Bảo tàng (nay là Cục Di sản văn hóa) và Bảo tàng lịch sử Việt Nam phối hợp xuất bản năm 2003).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác