1544 /VPCP-KGVX

BỘ TRƯỞNG- CHỦ NHIỆM, Nguyễn Xuân Phúc Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

CÔNG VĂN Số 1544 /VPCP-KGVX ngày 11/03/2010 Về việc bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh

File đính kèm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác