1544/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc với Tỉnh Thái Nguyên về Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011

Ngày 06 tháng 5 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã làm việc với đồng chí Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên-Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức-Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật về kịch bản khung các chương trình của Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011. Tham dự buổi làm việc, có đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Văn phòng Bộ, Nghệ sỹ nhân dân Lê Hùng - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc, Bế mạc Liên hoan và Công ty cổ phần Hàm Nghi - Đơn vị tư vấn xây dựng kịch bản văn học, tổ chức Lễ Khai mạc Bế mạc Liên hoan. Sau khi nghe đại diện Tỉnh Thái Nguyên trình bày kịch bản khung các chương trình của Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011, ý kiến của đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Về cơ bản, thống nhất các chương trình của Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011 đã được Ban Tổ chức phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2011.

2. Đề nghị Tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị cho Liên hoan Trà; có văn bản phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo Liên hoan vào tháng 6/2011 tại Hà Nội.

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Tỉnh về chuyên gia và các điều kiện khác theo thẩm quyền để Liên hoan được thành công. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên làm việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ và tham mưu Lãnh đạo UBND Tỉnh Thái Nguyên có văn bản kiến nghị các hoạt động Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ.

3. Một số ý kiến cụ thể với Ban Tổ chức:

a. Quy mô, chủ đề các chương trình của Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011 cần bám sát nội dung, yêu cầu tại Công văn số 5072/VPCP-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc tổ chức Festival Trà quốc tế tại Thái nguyên.

b. Thời điểm tổ chức liên hoan dự kiến tự ngày 11 tháng 11 năm 2011, vào lúc này sẽ có rất nhiều sự kiện trong nước, do đó các chương trình cần sắp xếp hợp lý về thời gian, tránh trùng lặp; sinh hoạt điều chỉnh, bổ sung để các chương trình, hoạt động của Liên hoan đạt hiệu quả cao. Trước mắt, Tỉnh cần chỉ đạo xây dựng và thông qua các kịch bản chi tiết của các sự kiện năm trong Liên hoan chỉ đạo xây dựng và thông qua các kịch bản chi tiết của các sự kiện nằm trong Liên hoan.

- Đề nghị xem xét lại tên của chương trình "Lễ hội đường phố", có thể gộp chung lộ trình diễu hành của khối xe ô tô, mô tô cổ động và khối diễn viên, quần chúng.

- Quan tâm, tổ chức một số hoạt động tại các huyện, thị để nhân dân toàn Tỉnh cùng được thụ hưởng, tăng sự lựa chọn điểm đến cho khách du lịch, đồng thời giảm tải cho khu vực trung tâm Thành phố Thái Nguyên

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số hoạt động nghệ thuật truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian trong Chương trình Liên hoan để người dân có điều kiện tham gia trực tiếp.

e. Về đề nghị tổ chức cuộc thi Hoa hậu xứ Trà: Bộ đã xem xét và có Công văn trả lời Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp.

d. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011.

e. Ban Tổ chức cần làm việc với Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất danh sách và việc mời khách quốc tế đến tham dự.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

- UBND Tỉnh Thái Nguyên;

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên;

- Các đơn vị liên quan:

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD 20

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác