1555/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1555/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số1554/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013” gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Dương Văn Quynh - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Trưởng ban;
2. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Đồng Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Minh Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban thường trực;

4. Ông Trần Quang Đạo - Tổng biên tập Báo Nhi đồng - Phó Trưởng ban;

5. Ông Đặng Hoa Nam - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Phó Trưởng ban;

7. Bà Hoàng Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam - Phó Trưởng ban;
8. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;
9. Bà Đặng Thị Ngọc Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

10. Ông Nguyễn Thanh Tự - Chánh Văn phòng Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam - Uỷ viên;

11. Ông Hoàng Minh Đức - Phó trưởng phòng Mỹ thuật,Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;

12. Ông Lê Hải Long - Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Ủy viên;

13. Ông Vũ Văn Đắc - Phóng viên, Bí thư Chi đoàn Báo Nhi đồng - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Thành Đoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Truyền thông Newmedia - Ủy viên;

15. Ông Bùi Kỳ Đà - Trư¬ởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

16. Ông Phạm Nguyên Hoà - Giám đốc Xưởng Thiết kế Thi công Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

17. Bà Lê Thuý Nga - Trưởng phòng Tài vụ Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;
18. Ông Bùi Quang Phùng - Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hoá nghệ thuật Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

19. Bà Lê Thị Thúy Quỳnh - Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Sế - Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
21. Ông Vũ Hải Sơn - Trưởng phòng Tuyên truyền, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

22. Bà Vũ Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Quản trị-Vật tư Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

23. Bà Vương Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

24. Ông Lưu Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013” thành công theo đúng những quy định của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, TLVHNT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác