1555/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình biểu diễn kịch thiếu nhi của Đoàn kịch Giấc mơ, Hàn Quốc

040614150151.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Cặn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Đoàn kịch Giấc mơ, Hàn Quốc sang tham gia biểu diễn vở kịch thiếu nhi “Cuộc phiêu lưu của hạt dẻ”.
Thời gian và địa điểm: Ngày 03 tháng 6 năm 2014 tại Nhà hát Tuổi trẻ.
Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đọc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác