1556/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đúc tượng vua Lê Hoàn tại Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 805/SVHTTDL- DSVH ngày 02/4/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị có ý kiến về việc đúc tượng đồng vua Lê Hoàn tại Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo mẫu và kích thước cũ để thay thế tượng gỗ cũ đưa vào di tích từ năm 1993 đã bị xuống cấp, mối mọt về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc đúc tượng đồng vua Lê Hoàn theo mẫu và kích thước cũ để thay thế tượng gỗ cũ hiện có. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu đúc thêm ngai thờ bằng đồng để đồng bộ với tượng.
- Hoa văn, họa tiết cần tham khảo tượng vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) tại Đền thờ vua Lê thuộc Khu di tích cố đô Hoa Lư.
- Đề xuất phương án bảo quản tượng gỗ cũ sau khi đã thay thế bằng tượng đồng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác