1557/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v giữ nguyên hạng mục trung điện thuộc Dự án xây dựng đền thờ Nguyễn Đắc Đài, tỉnh Nghệ An

290514084209.pdf

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 542/SVHTTDL-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị có ý kiến về việc giữ nguyên hạng mục nhà trung điện, thuộc Dự án xây dựng đền thờ Nguyễn Đắc Đài tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kèm theo hồ sơ Dự án và Biên bản cuộc họp đóng góp ý kiến phục dựng chùa Đạt và đền thờ tướng quân Nguyễn Đắc Đài. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiên như sau:
1. Thống nhất đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An về việc giữ nguyên hạng mục nhà trung điện để đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương được phục dựng lại theo đúng ngôi đền cũ vốn có.
2. Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng đền thờ Nguyễn Đắc Đài, hạng mục xây dựng toà trung điện ba gian, hai chái.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần tham khảo một số ngôi đền truyền thống địa phương kết hợp với thăm dò nền móng cũ của công trình để quyết định phương án thiết kế thượng điện có bờ nóc vuông góc hay song song với bờ nóc tòa trung điện. Đề xuất cụ thể nội dung và phương án bố trí đồ thờ trong tòa trung điện.
- Điều chỉnh cao độ nền của tòa Thượng điện cho phù hợp với tổng thể di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, TĐT. 8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác