1557/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc chương trình "Những ngày Việt Nam tại nước ngoài 2010''

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phúc đáp công văn số 1008/PTM-VP ngày 08/4/20/10 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức "Những ngày Việt nam tại Trung Quốc và Liên bang Nga trong năm 2010", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ủng hộ vệ chủ trương tổ chức các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật triển lãm hình ảnh giới thiệu đất nước con người Việt nam trong khuôn khổ "Những ngày Việt Nam tại nước ngoài năm 2010" tại Trung Quốc và Liên bang Nga.

Tại Trung Quốc: Căn cứ theo kế hoạch hoạt động trong Năm hữu nghị Việt - Trung và kỷ niệm 60 Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cử đoàn nghệ thuật 43 nghệ sĩ đi biểu diễn phục vụ Ngày Việt Nam (2/9/2010) tại Triển lãm EXPO Thượng Hải. Đây là hoạt động quan trọng đã được đăng ký với Ban tổ chức EXPO, dự kiến có Lãnh đạo cấp cao nhà nước ta tham dự. Sau đó 3/9/2010 đoàn sẽ đi Bắc Kinh biểu diễn theo Đề án do VCCI cung cấp.

Tại Liên bang Nga: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ cử đoàn nghệ thuật sang lưu diễn do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp với Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện. Về thời gian nhất trí như Đề án do VCCI cung cấp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để Quý Cơ quan được biết, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, HTQT (1), NTS.4.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác