1558/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v địa điểm thực hiện Dự án nhà máy chế biến phụ gia bê tông thuộc vùng II Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương

280514161546.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 695/UBND-VP ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị có ý kiến về vị trí, địa điểm Dự án nhà máy chế biến phụ gia bê tông từ tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, kèm theo Công văn số 323/SVHTTDL-DSVH ngày 3 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất vị trí, địa điểm dự án Nhà máy chế biến phụ gia bê tông từ tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Phả Lại của Công ty cổ phần Vĩnh Ngân.
2. Do địa điểm Dự án thuộc vùng II Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn-Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 (Nội dung Quy hoạch quy định Danh mục có thể xây dựng các công trình trong định hướng phát triển không gian vùng II chỉ bao gồm khu đô thị, cụm dân cư mới và các công trình hạ tầng xã hội; các khu sản xuất dịch vụ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp sạch; các khu vui chơi giải trí làm đẹp cảnh quan), và do vị trí dự án năm trên trục giao thông chính vào di tích đên Kiêp Bạc, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Vĩnh Ngân thực hiện các tiêu chuẩn về khu sản xuất dịch vụ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp sạch để xem xét việc cấp phép cho Công ty và trong phương án xây dựng nhà máy cần phải tạo được khoảng không gian đệm ngăn cách giữa dự án với tuyến đường vào di tích đền Kiếp Bạc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Nhự trên;
-Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;
-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác