155/TB-BVHTTDL-UBNDTP

Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DULỊCH - ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI -

Thông báo Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội năm 2011

Ngày 7 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ư­ơng Đảng, Bộ tr­ưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Ban chấp hành Trung ­ương Đảng, Phó Bí thư­ Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị liên quan. Về phía Thành phố Hà Nội có đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Đông Anh, Từ Liêm.

Sau khi nghe Thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2010, ch­ương trình công tác năm 2011 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chư­ơng trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Hà Nội, ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trư­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, có vị trí địa lý, dân số và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Thủ đô tiếp tục phát triển. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Năm 2010, là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nước, với Thủ đô Hà Nội, năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội qua 1000 năm lịch sử được tôn vinh, mang tầm quốc gia và quốc tế; bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tin yêu vào Đảng và Nhà nước; với 102 công trình văn hoá, xã hội, công trình hạ tầng được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai mạc Đại lễ phục vụ đời sống người dân Thủ đô và cả nước; đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh và nâng cao vị thế uy tín của Thủ đô và đất nước trên trường quốc tế.

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các đoàn nghệ thuật của Thành phố có nhiều vở diễn mới, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân.  

Hà Nội, với 5.175 di tích, đã xếp hạng 2.036 di tích, trong đó có 1.151 di tích cấp quốc gia, 885 di tích xếp hạng cấp thành phố, trong những năm qua, Hà Nội đã thực hiện tốt việc kiểm kê, quản lý, bảo tồn, tôn tạo các di tích; năm 2010, Hà Nội đã được UNESCO công nhận 3 di sản thế giới (82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; Hội Gióng ở Làng Phù Đổng và Đền Sóc; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển ngày càng sâu rộng, năm 2010; Công tác quản lý quảng cáo trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức bóc xoá quảng cáo rao vặt trái phép, quy hoạch và lắp đặt bảng để quảng cáo rao vặt miến phí trên địa bàn thành phố, đây là sáng kiến mới để các địa phương trong cả nước tham khảo, học tập.

Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu, là trung tâm thể dục thể thao của cả nước; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh, với 27,2% dân số tập luyện thể thao thường xuyên; 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao phù hợp cho từng đối tượng; gia đình thể thao đạt 21,6%; thể thao thành tích cao luôn dẫn đầu cả nước, cụ thể: Đoàn Thể thao Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010; hiện nay, Hà Nội đang đào tào 33 môn thể thao, với số lượng 2.230 vận động viên, trong đó có nhiều môn thể thao Olympic, đóng góp nhiều vận động viên cho các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu và đạt thành tích cao tại các giải thể thao khu vực và châu lục.

Năm 2010, Hà Nội đã tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2010; là địa phương dẫn đầu cả nước về cơ sở lưu trú du lịch cao sao; chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều năm liên tục, Hà Nội có các khách sạn đứng hàng đầu Việt Nam về chất lượng dịch vụ; hàng năm đón trên 30% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch Thủ đô ra nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng nhiều thị trường, thu được nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đề nghị Thành phố cần quan tâm, chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch từ Thành phố xuống cơ sở; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao trọng điểm, xứng tầm với một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

II. VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết

- Với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, Hà Nội cần triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, trong đó đặc biệt quan tâm, quán triệt việc triển khai thắng lợi:

+ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

+ Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

+ Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Trước mắt là tổ chức thành công Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Triển khai các nhiệm vụ của Ngành

Tổ chức triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của Ngành đến các địa phương (Thông báo số 587/TB-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

Trên cơ sở các kiến nghị của Thành phố, ý kiến phát biểu giải đáp của các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ phối hợp với Thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sớm bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý Ngành để từng bước đưa công tác quản lý nhà nước tiến kịp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị Các Tổng cục, Cục, Vụ dành sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội nhằm đưa các hoạt động của Ngành tại Hà Nội lên một tầm cao mới.

Đề nghị Thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần chủ động, tăng cường trao đổi, làm việc với các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ để thống nhất, triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

IV. ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUAN TÂM, CHỈ ĐẠO:

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành giải quyết một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Về văn hoá, gia đình

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố.

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cấp và khai thác tốt các thiết chế văn hoá ở cơ sở kết hợp với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và chăm lo đời sống cho cán bộ cơ sở; Tăng cường tổ chức xây dựng đời sống văn hóa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung.

- Dành quỹ đất và xây dựng các thiết chế văn hoá ngang tầm trên địa bàn thành phố như: Nhà hát, các thiết chế về thể thao…

- Đầu tư để trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn, đảm bảo giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hoá dân tộc, có kế hoạch khai thác, phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác sưu tầm, kiểm kê di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động biểu diễn nghệ thuật; bản quyền tác giả; đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Quan tâm hơn nữa đối với hoạt động đào tạo tài năng trẻ, hoạt động sáng tác các tác phẩm đỉnh cao và đời sống văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến trên địa bàn.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống của gia đình Thủ đô thanh lịch, văn minh; duy trì và mở rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, giải quyết:

+ Quỹ đất để xây dựng Trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

+ Quỹ đất để di chuyển các hộ dân đang sống trong khuôn viên các đơn vị thuộc Bộ tại Hà Nội theo quy định.

+ Thống nhất, giải quyết những vướng mắc về trụ sở của Hãng phim Truyện Việt Nam tại số 4 Thuỵ Khuê - Hà Nội theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 03/3/2011 của Văn phòng Chính phủ).

+ Quan tâm, dành quỹ đất cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức và người lao động của Bộ trên địa bàn Thành phố theo quy định.

2. Về thể dục thể thao:

- Có cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, phát triển các môn thể thao có thế mạnh.

Sớm có kế hoạch đầu tư các công trình thể thao trọng điểm, đủ tiêu chuẩn phục vụ công tác tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô khu vực và châu lục. Trước mắt, xem xét dành quỹ đất để xây dựng Làng Vận động viên ASIAD chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức ASIAD 18 năm 2019; tập trung để tham gia và thi đấu đạt thành tích cao SEAGAME lần thứ 26 năm 2011, vòng loại Olympic London 2012, ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, Beach Games 2016 tại Khánh Hoà.

Xem xét dành quỹ đất (2,3ha) liền kề đã được thành phố quy hoạch   để mở rộng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nội.

Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu Liên hợp thể thao quốc gia; giải phóng mặt bằng 65ha để triển khai giai đoạn 2 Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Ủng hộ việc thí điểm thực hiện liên doanh, liên kết khai thác cơ sở vật chất, quỹ đất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 03/3/2011 của Văn phòng Chính phủ.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; khai thác, sử dụng có hiệu qủa trung tâm đào tạo vận động viên mới hoàn thành phục vụ yêu cầu đào tạo huấn luyện thể thao đỉnh cao.

- Có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc. Có chính sách nhằm thu hút nhân tài.

3. Về du lịch:

- Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển du lịch Hà Nội trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành khu vực phía Bắc và cả nước.

- Cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động du lịch của doanh nghiệp, Công ty lữ hành, khách sạn và hướng dẫn viên.

- Đầu tư hơn nữa cho công tác phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm mục đích kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch đến Hà Nội; Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác quảng bá xúc tiến cho du lịch Hà Nội.

- Quan tâm quản lý người bán hàng rong, ăn xin, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trật tự và vệ sinh đường phố để phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch.

- Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố và khu vực phía Bắc.

- Quan tâm, dành quỹ đất xây dựng cơ sở vật chất để nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trở thành Trường Đại học Du lịch Hà Nội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN             

1. Định kỳ một năm một lần, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội tổ chức làm việc để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công việc đã thống nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vư­ớng mắc, bảo đảm việc triển khai thực hiện các công việc đạt kết quả cao nhất.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố tham m­ưu, đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giải quyết những khó khăn, v­ướng mắc, đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

3. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ tr­ưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội để các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thịnh Thành

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Tô Văn Động

 

Nơi nhận:

- Thủ tư­ớng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;              

- TTTU, HĐND TP;                    

- Bộ tr­ưởng, các Thứ trư­ởng Bộ VHTTDL;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;

- Các Cục, Vụ, Viện, TTr, VP Bộ VHTTDL;

- Các Sở, Ngành: TC, KHĐT, VHTTDL, TNMT&NĐ, NV, QHKT;

Các Ban: TGTU, VHXH (HĐND),

Các đoàn thể: MTTQ TP, HLH PN TP, ĐTNCSHCM TP;

- L­ưu: VP UBND, BVHTTDL(100).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác