1560/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị Lãnh đạo Chính phủ tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trong khuôn khổ Hợp tác về Văn hóa và Nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia giai đoạn 2009 - 2011, được phép của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6757/VPCP- HTQT ngày 26 tháng 9 năm 2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đón Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia Him Chhem sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 năm Nhằm củng cố và tăng cường tình hữu nghị quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, mời 01 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ bố trí thời gian tiếp Bộ trưởng Him Chhem đen chào xã giao. Thời gian dự kiến vào cuối giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2011 (xin gửi kèm theo dự kiến chương trình làm việc của đoàn và báo cáo tóm tắt tình hình hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.4.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác