1562/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ nhất

Ngày 08 tháng 5 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Thống nhất nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc thi:

- Ban Chỉ đạo định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vấn đề quan trọng của Cuộc thi theo quy định tại Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ban hành theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Quy chế 87), Đề án được duyệt, hỗ trợ, giúp đỡ Ban Tổ chức Cuộc thi trong quá trình triển khai các công việc theo kế hoạch.

- Trong quá trình tổ chức triển khai có những vấn đề cần xin ý kiến của Ban Chỉ đạo, đề nghị Ban Tổ chức phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, nếu cơ bản các ý kiến thống nhất trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, quyết định triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động hỗ trợ Ban Tổ chức trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là công tác thí sinh, an ninh.

- Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ 2 trước ngày Chung kết của Cuộc thi khoảng 10 ngày.

2) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Là cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Tổ chức về công tác chuyên môn theo đúng Quy chế, Đề án được duyệt, báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo những vướng mắc, phát sinh về Cuộc thi và kiến nghị cách giải quyết để Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Dự thảo văn bản của Bộ gửi đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành hỗ trợ, phối hợp trong công tác tuyển sinh theo đúng quy định.

3) Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012:

- Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức các cuộc thi hoa hậu những năm trước, cần tăng cường hơn nữa công tác thí sinh, đặc biệt chú trọng đến điều kiện và hồ sơ của thí sinh dự thi tiến hành chặt chẽ, đúng quy định ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định… đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi có kết quả vòng bán kết với sự phối hợp của cơ quan an ninh; có quy định cụ thể về người phát ngôn của Cuộc thi.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Ban Tổ chức chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Quy chế 87 và Đề án tổ chức Cuộc thi đã được duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất Chủ đề của Cuộc thi báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi;  xây dựng kịch bản truyền hình, bán kết, chung kết, báo cáo Ban Chỉ đạo góp ý, chỉ đạo.

- Bổ sung thành viên Ban Tổ chức là đại diện Cục A83, Bộ Công an.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đài Truyền hình Việt Nam có thời gian hợp luyện chương trình trước đêm Chung kết Cuộc thi.

- Hàng tháng có báo cáo bằng văn bản về tình hình tổ chức Cuộc thi gửi các thành viên Ban Chỉ đạo.

4) Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Tổ chức:

- Việc đăng ký dự thi đối với thí sinh là người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị thực hiện theo Quy chế 87 và các quy định có liên quan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- UBND Thành phố Đà Nẵng;

- Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng;

- Cục NTBD (để thực hiện);

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Công ty Cổ phần Tiền phong (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) S.35.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác