1563/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1563/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Về việc Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ Canada.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Đại sư quán Canada tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn cho nghệ sỹ piano Alain Lefevre, quốc tịch Canada, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada.

Thời gian và địa điểm:

Ngày 13 tháng 5 năm 2013 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 5 năm 2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Đại sứ quán Canada tại Hà Nội chi toàn bộ chi phí tổ chức biểu diễn. Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chi tiền lễ tân, thù lao bồi dưỡng cho cán bộ Trung tâm làm việc ngoài giờ, chi phí cho cán bộ của Trung tâm đi Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức chương trình được trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, NXĐ.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác